Styrelsen 2017

Styrelsen för verksamhetsåret 2017 leds av ordförande Alexander Östergård och du når honom på pres (at) jcimariehamn.ax

De övriga i styrelsen är:

  • Annica Brink (skolningsansvarig och förste vice ordförande) ind (at) jcimariehamn.ax
  • Simon Holmström (ansvarig för internationella kontakter och andre vice ordförande) int (at) jcimariehamn.ax
  • Elina Lindroos (evenemangsansvarig) mc (at) jcimariehamn.ax
  • Terhi Metsola (sekreterare) secy (at) jcimariehamn.ax. Terhi är även Finlands juniorhandelskamrars nationella projektledare för kampanjen ”Tusen unga ledare”.
  • Rasmus Basilier (förra årets ordförande) ipp (at) jcimariehamn.ax

Styrelsen 2017, enskilda med namn

 

Styrelsen 2017, red

Styrelsen 2017 i GE-huset där vi har vår kammarlokal.

Från vänster: Rasmus, Elina, Annica, Alex, Terhi och Simon