JCI Mariehamn är en frivillig, ideell och icke vinstdrivande förening. Juniorhandelskamrarnas verksamhetsidé är att påverka samhället i en positiv riktning.